foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Willkommen-Benvenuto-Recepción-Bienvenue-Fáilte Welcome to Carrick on Line, the original site carrickonline.com which was run by Ciaran Cunningham was a great success and hub of information for locals at home and abroad from the late 1990s until 2012 so we hope this can be as well, enjoy your visit!Read More...

Carrick On Line

The Gateway to Sliabh Liag

Folúntas Cúntóir Teanga Ceantar na Carraige. Tá Muintearas ag cuartú duine le dul i mbun oibre mar Chúntóir Teanga. Is post páirt-aimseartha é seo 6 uair sa tseachtain.

Beidh an Cúntóir ag obair le:

• páistí nach í an Ghaeilge a dteanga dúchais;

• páistí a bhfuil cuidiú sa bhreis de dhíth orthu i dtaobh na teanga de,

Beidh an té a cheapfar ag obair faoi stiúir an phríomhoide / mhúinteora ranga.

Tá sé riachtanach go mbeidh Ghaeilge líofa ag an té a cheapfar, maraon le cruinneas labhartha agus scríofa. Ba bhuntáiste é taithí a bheith aige/aici ar a bheith ag obair le páistí, agus a bheith ag obair mar bhall d'fhoireann. Má tá suim agat sa bpost, seol litir iarratais agus CV chuig:

Muintearas Thír Chonaill

Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Na Doirí Beaga

Leitir Ceanainn

Co. Dhún na nGall.

Roimh Dé hAoine 30/11/2018.

Tá an post seo maoinithe ag An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta.

Tá Scéim na gCúntóirí Teanga á reáchtáil ag Muintearas thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta i dTír Chonaill. Is fostóir deiseanna comhionannais é Muintearas

 

Add comment


Security code
Refresh