Cúrsa FETAC Leibheál 5 Garchabhair don Obair agus Phéidiatraiceach / FETAC Level 5 Occupational and Paediatric First Aid

Beidh Cúrsa FETAC Leibheál 5 Garchabhair don Obair agus Phéidiatraiceach ar siúil in Oifig LCPG, An Mhálainn Mhóir ar na dátaí seo a leanas, 20ú/21ú/27ú & 28ú Samhain 2015. Is cúrsa 4 lá atá ann (2 x Dé hAoine 6.00 – 10.00 i.n agus 2 x Dé Sáthairn 9.00 r.n – 5.00 i.n). Caithfear an cheithre lá a dhéanamh chun an teastas a fháil. Costas iomlán €40 an duine. Glaoigh ar Aoibheann ar 074-9730894 chomh luath agus is féidir chun clárú.

A FETAC Level 5 Occupational and Paediatric First Aid Course will take place in the LCPG Office, Malinmore on the following dates 20th, 21st, 27th & 28th November 2015. This is a 4 day course consisting of 2 x Friday evenings from 6.00 – 10.00pm and 2 x Saturdays from 9.00am – 5.00pm. Participants must complete all 4 days to be certified. Course fee is €40 per person. Contact Aoibheann on 074-9730894 ASAP to register.