Cruinniú Poiblí
Tugtar faoi deara go bhfuil sé i gceist ag Comhairle Contae Dhún na nGall Fodhlíthe úra a dhéanamh faoi Alt 101 d’Acht na mBóithre, 1961, arna leasú, chun páirceáil feithiclí i gcarrchlóis ag Sliabh Liag a bhainistiú agus a rialú.
Beidh cruinniú poiblí i gColáiste Aoidh Mhic Bricne ar an Luan, 18ú Samhain @ 7.30in. leis an ábhar seo a phlé. Fáilte roimh gach duine.

Donegal County Council propose to make new Bye-Laws under Section 101 of the Road Traffic Act, 1961 as amended to control and regulate the parking of vehicles in car parks at Sliabh Liag. A public meeting will be held in Coláiste Aoidh Mhic Bricne, Teelin on Monday 18th November @ 7.30pm. Everyone welcome.

 

Please note that a copy of the proposed new bylaws are available for inspection at the Sliabh Liag Visitor Centre in Teelin.
Open daily from 11am – 4pm.

 

Link to the proposed bylaws HERE